مرکز طب کار سلامت سام پارس
شنبه تا چهارشنبه: ۱۶-۸ و پنج شنبه: ۱۲-۸ جمعه ها: تعطیل
تلفکس: ۸۸۹۱۴۸۸۷-۰۲۱

آخرین مطالب آموزشی

خوش آمد

به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
روزها و ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ و پنجشنبه ۱۲-۸
Title Image

معلول Tag

معلولین درصدی از افراد هر جامعه ای را به خود اختصاص می دهند که متاسفانه آن طور که شایسته است به رفع نیازها و برطرف کردن مشکلات آنان پرداخته نشده است. به بهانه روز جهانی معلولین برآن شدیم تا

تماس بگیرید
instagram
sms
whatsapp
telegram
map
phone
waze