مرکز طب کار سلامت سام پارس
شنبه تا چهارشنبه: ۱۶-۸ و پنج شنبه: ۱۲-۸ جمعه ها: تعطیل
تلفکس: ۸۸۹۱۴۸۸۷-۰۲۱

آخرین مطالب آموزشی

خوش آمد

به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
روزها و ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ و پنجشنبه ۱۲-۸
Title Image

قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور

قوانین تامین اجتماعی در مورد مشاغل سخت و زیان آور

قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاغل سخت و زیان‌آور به كارهايي گفته می شود که بعلت وجود عوامل مختلف غیراستاندارد باعث ایجاد تنشی به مراتب بالاتر از حد ظرفیت کارگر می شود. سازمان تامین اجتماعی قوانینی برای این مشاغل وضع نموده که لازم است تمامی کارگرانی که در این کارها مشغول هستند لازم است با آن آشنا باشند. در این مقاله به توضیح قوانین تامین اجتماعی در این مورد می پردازیم.

مشاغل سخت و زیان‌آور به چه کارهایی گفته می شود؟

به كارهايي گفته می شود كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي ورواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجة آن  بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با به‌كارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان‌آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.

وظیفه کارفرمایان چیست؟

كارفرمايان كلية كارگاه ها مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از کارهای آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط جزء مشاغل زیان‌آور به حساب می روند، مكلف هستند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن‌سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آئين‌نامه‌هاي مربوطه به مشاغل سخت و زیان‌آور و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.

كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع مشاغل سخت و زیان‌آور به بيمه‌شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تأمين اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات ادواری آنان اقدام نمایند.

این معاینات حداقل در هر سال نبايد كمتر از يكبار باشد و به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي انجام می شود. وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان این کارها اعمال نمايند.

حمايت ها از کارگران مشغول به این مشاغل

افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.

هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهدشد. در صورتي كه بيمه‌شدگان مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقة مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي زيان‌آور گردند با تأئيد كميسیونهاي پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي) با هر ميزان سابقة خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید post
تماس بگیرید
instagram
sms
whatsapp
telegram
map
phone
waze