مرکز طب کار سلامت سام پارس
شنبه تا چهارشنبه: ۱۶-۸ و پنج شنبه: ۱۲-۸ جمعه ها: تعطیل
تلفکس: ۸۸۹۱۴۸۸۷-۰۲۱

آخرین مطالب آموزشی

خوش آمد

به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
روزها و ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ و پنجشنبه ۱۲-۸
Title Image

وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی وسایلی از جمله لباس های حفاظتی، ماسک تنفسی، شیلد و… می باشد که توصیه می گردد جهت حفاظت چشم، صورت و اندامها در شرایطی که احتمال مواجهه با عوامل شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی و… وجود دارد و جهت ایمنی کارکنان استفاده شود. این وسایل باید تحت شرایط استاندارد و مطمئن تهیه، استفاده و نگه داری شوند.

اقدامات اورژانسی و اولیه

زمانی که احتمال مواجهه چشم یا بخشی از بدن با عوامل سوزاننده وجود دارد باید تجهیزات مناسب جهت موارد اورژانس (شستشوی سریع و…) موجود باشد.

حفاظت دست

 در شرایطی که خطر بریدگی، خراشیدگی، سوراخ شدگی، سوختگی شیمیایی، حرارتی و یا مواجهه پوست با عوامل آسیب رسانی که جذب پوستی دارند وجود دارد، دستکش مناسب باید در دسترس باشد.

وسایل حفاظت فردی و پاتوژنهای منتقله از راه خون

زمانی که احتمال مواجهه با خون و سایر مواد بالقوه عفونی وجود دارد، پس از به کارگیری کنترلهای مهندسی و اجرایی باید وسایل حفاظت فردی مناسب فراهم شود. این وسایل باید توانایی محافظت از پوست و  غشاء مخاطی را از خون، ترشحات و سایر مواد بالقوه عفونی داشته باشند.

وسایل حفاظت فردی مناسب

این وسایل که شامل دستکش، گان، ماسک، شیلد صورت، رسپیراتور وسایل حفاظت چشم  و …می باشد، باید توسط کارفرما با اندازه مناسب تهیه، نگه داری و پاکسازی شوند و هیچ هزینه ای برای کارکنان نداشته باشند.

وسایل حفاظت فردی

تعریف وسایل حفاظت فردی “مناسب ” : به وسایلی گفته می شود که اجازه نفوذ خون و سایر مواد عفوین را از لباس، پوست، چشم، دهان و غشای مخاطی تحت شرایط استفاده طبیعی و مدت زمانی که وسیله استفاده می شود را ندهد.

  • کارکنان باید در زمانی که مواجهه با خون، ترشحات عفونی، غشاء مخاطی، پوست غیر سالم، رگ گیری، جابجا کردن وسایل عفونی وجود دارد، از دستکش استفاده کنند.
  • کارکنان باید بلافاصله پس از درآوردن دستکش یا سایر وسایل فردی دستان خود را بشویند.
  • کارکنان خشک شویی که مواجهه با مواد عفونی دارند باید از دستکش مناسب استفاده کنند.

لباس حفاظت فردی

  • کارکنان باید قبل از خروج از اتاق، لباس محافظتی را خارج و در مکانی مناسب یا محفظه مخصوص جهت شستشو، ضد عفونی کردن یا دور ریختن قرار دهند.
  • کارکنان باید در مورد انواع وسایل حفاظت فردی، نحوه مصرف، محل نگه داری و دور ریختن، جابجا کردن و ضدعفونی کردن آنها اطلاعات کافی داشته باشند.

راهنمای کلی جهت وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی
  • پوشیدن دستکش هنگام مواجهه با مواد شیمیایی یا ترشحات بدن
  • پوشیدن کفش ایمنی،گان، پیشبند هنگامیکه احتمال پاشیدن مواد مضر وجود دارد.
  • استفاده از رسپیراتور زمانیکه مواجهه با عوامل آسیب رسان یا عوامل بیولوژیک منتقله از راه هوا مانند سل وجود دارد.
  • استفاده از گوشی محافظ برای صداهای بلند ناشی از دستگاهها
  • دور ریختن وسایل حفاظت فردی جهت جلوگیری از آلوده شدن فرد و دیگران با احتیاط و در محل مخصوص قبل از ترک محل صورت گیرد.
تماس بگیرید
instagram
sms
whatsapp
telegram
map
phone
waze