مرکز طب کار سلامت سام پارس
شنبه تا چهارشنبه: ۱۶-۸ و پنج شنبه: ۱۲-۸ جمعه ها: تعطیل
تلفکس: ۸۸۹۱۴۸۸۷-۰۲۱

آخرین مطالب آموزشی

خوش آمد

به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
روزها و ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ و پنجشنبه ۱۲-۸
Title Image

دریافت هزینه درمان از سازمان تامین اجتماعی و تجربه موفق

دریافت هزینه درمان از بیمه

دریافت هزینه درمان از سازمان تامین اجتماعی و تجربه موفق

دریافت هزینه درمان از بیمه تامین اجتماعی همیشه مورد سوال قرار می‌گیرد. کلیه کارکنان و کارگران که و کارفرمایان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی  انتظار دارند تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حقوق  دوره  بیماری  و همچنین  هزینه ای که  بیمار پرداخت کرده است  برابر تعرفه مصوب  دولت  اقدام  نماید.

دریافت هزینه درمان از بیمه تامین اجتماعی چگونه امکانپذیر است؟

 در این راستا سازمان تامین اجتماعی انجام معاینات بدو استخدام ، معاینات ادواری کارمند یاکارگر و همچنین  اندازه ی عوامل زیان آور در محیط کار و رویت آنها اقدام به پرداخت نمیکند. توضیح اینکه چنانچه شرکت یا سازمان در موعد  مقرر خود یعنی سالیانه موارد فوق الذکر  را عملیاتی شناخته باشد، متاسفانه  خسارت  متوجه  بیمه شده خواهد شد و حقوق اوضاع میگردد و مدت بیمه ای بجز محسوب نمیشودبیمه گذار در صورت شکایت بیمه شده خواهد دید . بدو قبل از شروع بکار انجام و برابر ماده 92  قانون  تامین اجتماعی  قطعا حتما باید معاینات دوره ای آن سالیانه انجام میشود قطعا هر موسسه ای که حقوق بگیر  دارد بایستی کارمند با کارگر خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد و در این خصوص مدیران منابع انسانی موظف هستند براساس ماده 92 قانون  تامین اجتماعی  این  موضوع را باستحضار مدیر عامل  بصورت مکتوب برسانند تا درصورت خسارت  سازمان مورد غضب مدیر عامل و سیستم قرارنگیرند.توصیه میشود  مدیران سازمانی  و مدیران مدیران منابع انسانی از مشاوران حقوقی ، کارشناسان HSEبا کارشناسان بهداشت حرفه ای موضوع را پیگیری نمایید تا حداقل خسارت متوجه سیستم آنها شود.

بیان یک تجربه

اینجانب در سال 1400 بعلت جراحی مجبور به استراحت 23 روزه در منزل شدم،شرکت  از پرداخت حقوق به اینجانب به علت اینکه بیشتر از3 روز بود امتناع گردد. (البته قانونی بود ) بنده نیز بعد از مرخصی استعلاجی مستندات  استعلاجی  را به ساز مان تامین اجتماعی تحویل داده  بعد از بررسی مدارک بنده  توسط  تامین واحد بیمه ای و پرداخت خسارت اعلام کرد آیامعاینات بدو استخدام  سال قبل  انجام داده  آیا سازمان ها عوامل زیان آور درسال قبل انجام داده است ،خوشبختانه موسسه انجام این اقدامات راو و بنده موفق به دریافت هزینه خود  و همچنین پوشش بیمه ای مدت استعلاجی قرار گرفتم . کرایه حال این کارا موسسه انجام داده بود و  حداقل خسارت ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی متوجه بنده بود که برای یک کارمند کارگر بسیار زیاد است .

باامید مطلقا اگر این انجام شده بود. موفقیت  و توجه تمام کارفرمایان و مدیران منابع انسانی و کارشناسانان HSE و کارشناسان بهداشت حرفه ای به اقدامات بموقع  و جلوگیری از خسارات  موسسه خود و کارکنان و کارگران موسسه . 

با تشکر

حمید کریمی

۰۹۱۲۳۵۷۹۸۲۵

لطفا به این مطلب امتیاز دهید post
تماس بگیرید
instagram
sms
whatsapp
telegram
map
phone
waze