مرکز طب کار سلامت سام پارس
شنبه تا چهارشنبه: ۱۶-۸ و پنج شنبه: ۱۲-۸ جمعه ها: تعطیل
تلفکس: ۸۸۹۱۴۸۸۷-۰۲۱

آخرین مطالب آموزشی

خوش آمد

به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
روزها و ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ و پنجشنبه ۱۲-۸
Title Image

طب كار Tag

معاینات طب کار از جمله معاینات بدو استخدام و معاینات ادواری از الزامات ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی به حساب می رود. معاینات بدو استخدام به منظور بررسی توانمندی فرد در انجام شغل مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین معاینات

تماس بگیرید
instagram
sms
whatsapp
telegram
map
phone
waze