مرکز طب کار سلامت سام پارس
شنبه تا چهارشنبه: ۱۶-۸ و پنج شنبه: ۱۲-۸ جمعه ها: تعطیل
تلفکس: ۸۸۹۱۴۸۸۷-۰۲۱

آخرین مطالب آموزشی

خوش آمد

به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
روزها و ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ و پنجشنبه ۱۲-۸
Title Image

روشنایی ایمنی Tag

روشنایی ایمنی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که به منظور حفظ ایمنی در محیط‌های خارجی، مخصوصاً شبانه، انجام می‌شود. روشنایی ایمنی باعث افزایش دید بینایی و کاهش ریسک تصادفات و جرایم در محیط‌های عمومی می‌شود. نقش روشنایی مصنوعی در روشنایی ایمنی روشنایی

تماس بگیرید
instagram
sms
whatsapp
telegram
map
phone
waze