مرکز طب کار سلامت سام پارس
شنبه تا چهارشنبه: ۱۶-۸ و پنج شنبه: ۱۲-۸ جمعه ها: تعطیل
تلفکس: ۸۸۹۱۴۸۸۷-۰۲۱

آخرین مطالب آموزشی

خوش آمد

به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
روزها و ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ و پنجشنبه ۱۲-۸
Title Image

مطالب آموزشی

قانون کار دارای مفاهیمی است که هنگام رجوع به آن باید با آن ها آشنا باشید. در این مقاله به معرفی این مفاهیم و تعاریف می پردازیم. ماده ۱کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلفبه تبعیت از

ارگونومی علم مطالعه تناسب کار با فرداست. زمانی که عدم تناسب بین نیازهای فیزیکی یک شغل و ظرفیت فیزیکی فرد وجود دارد، احتمال بروز بیماریهای اسکلتی- عضلانی ناشی از کار انتظار می رود. ارگونومی با طراحی ابزار و و ظایف

تماس بگیرید
instagram
sms
whatsapp
telegram
map
phone
waze